Kliniska studier

Kliniska studier

På Hälsoklustret så bedriver vi även kliniska studier och är med och utvecklar processen. Att forska är en viktig del för framtidens hälsa, att ta fram nya mediciner, behandlingsmetoder och medicinskteknisk utrustning ger möjlighet till en bättre livskvalitet och livslängd.

Som studiedeltagare är man med och bidrar till en större kunskap om sjukdomar eller behandlingar. Man är väl omhändertagen och man träffar både läkare och sköterska under hela studiens gång och vid frågor så kan du alltid vända dig till oss. Vi på Hälsoklustret har med vår ihopräknade erfarenhet på ca 50 år en bra förutsättning för att dem kliniska prövningarna ska kunna genomföras med hög kvalitetskontroll.

Vi söker aktivt nya studiedeltagare!

Använd formuläret för att registrera dig för framtida studier! 

Ny studiedeltagare
Jag godkänner att hälsoklustret lagrar min uppgifter för framtida studier

Aktuella studier

Klinisk studie KOL - Astra Zeneca

Nyligen avslutade studier

Studie IBS (överkänslig tarm) och IBD (inflammatorisk tarmsjukdom)

Typ 2 Diabetes Studie Av Läkemedelsbehandling