Bältrosvaccin (Shingrix)

Vad är bältros?

Bältros, eller herpes zoster, är ett smärtsamt hudutslag som orsakas av reaktivering av varicella zosterviruset (samma virus som orsakar vattkoppor)

Cirka 98% av befolkningen har haft vattkoppor redan innan tonåren och har då ett vilande virus i kroppen. Det kan närsomhelst reaktivera och risken ökar i takt med den naturliga försämringen av immunsystemet som följer med naturligt åldrande. För att förebygga risken för bältros finns bältrosvaccin.

Risken att få bältros ökar med åldern

I allmänhet får man bältros bara en gång, även om man kan få sjukdomen flera gånger. Två tredjedelar av de som blir drabbade är över 50 år. Bältros kan leda till långvariga komplikationer, t ex väldigt svåra nervsmärtor som kan finnas kvar i många år. I sällsynta fall kan man också få långvariga syn- eller hörselproblem. Risken för stroke är ökad det första året efter genomgången bältros. För att förebygga bältros är det kan man därför ta bältrosvaccin.

Oavsett hur frisk du känner dig försämras immunsystemet i takt med naturligt åldrande. Det innebär att risken för bältros ökar, särskilt om du är över 50 år. I Sverige blir årligen 30 000 drabbade av bältros.

Symptom på bältros

Bältros ger typiskt ett smärtsamt utslag med blåsor som bildar sårskorpor inom 7 till 10 dagar. Normalt läker huden inom 2 till 4 veckor. Över 96% av dem som får bältros får akut smärta och många beskriver smärtan som värkande, brännande, huggande eller stötliknande. 1 till 5 dagar innan utslaget uppstår kan man känna smärta, klåda, stickningar och domningar i området där utslaget sedan visar sig.

Utslaget formar vanligen ett bälte på antingen vänster eller höger kroppshalva, eller ibland ansiktet, längs en nervbana. Det kan utvecklas på armen, låret, huvudet – till och med på örat eller ögat. De vanligaste ställena är bröstet och buken. Bältros kan också ge symtom som feber, huvudvärk och en allmän sjukdomskänsla.

Vilka komplikationer kan uppstå?

En del blir drabbade av komplikationer som kan leda till långvariga hälsoproblem. Den vanligaste komplikationen är postherpetisk neuralgi (PHN) med svår smärta det läkta området som kan kvarstå i månader eller till och med år. Andra komplikationer kan vara ärrbildning, syn relaterade komplikationer (om utslaget satt runt ögat) och partiell svag het/förlamning i områden som innerveras av de påverkade nerverna.

Behandling

För att lindra smärtan vid bältros kan man använda smärtstillande eller antiinflammatoriska läkemedel. Vissa läkemedel mot depression eller epilepsi kan ibland fungera för nervsmärtan vid bältros. Antiviral behandling kan lindra och förkorta tiden för akuta symtom, den måste sättas in tidigt i sjukdomsförloppet (inom 72 timmar från första blåsan).

GÅR DET ATT FÖREBYGGA BÄLTROS?

Det enda sättet att minska risken för bältros är att vaccinera sig. Hos oss får du ditt vaccin i två doser vilket ger en tre gånger så stor ökning av cellulärt immunförsvar jämfört med en dos.

Boka ditt bältrosvaccin i Stockholm redan idag!

Bältrosvaccin hos Hälsoklustret

Det enda sättet att minska risken för bältros är att vaccinera sig.

Hälsoklustret har ett urval av vaccin bland annat bältrosvaccin för att förhindra dig att bli sjuk, sjävklart genomförda av professionell och trevlig personal i vår lokal på Sankt Eriksgatan 30 i Stockholm. Bra att veta:

  • Bara utbildad personal genomför vaccinationen
  • Åldersgräns 18 år är ett krav
  • Vaccineringen sker i vår lokal på Sankt Eriksgatan 30
  • Tjänsten kan inte användas om du har malaria, HIV eller hepatit B/C.
  • Betalning sker alltid på plats i anknytning till vaccinationstillfället!

Vaccinera dig mot Bältros samtidigt med andra vaccin

Det går mycket bra att ta bältros-vaccin på en och samma gång som andra vaccin med några få undantag. Ett sådant undantag är vaccin mot Covid-19. Det bör ha gått 7 dagar mellan en covid-19 och en bältros-vaccinering.

Vaccin efter genomgången bältros-sjukdom

Om du har haft en bältrosinfektion så rekommenderar våra läkare  i enlighet med internationell praxis att du ska vänta minst ett år innan du vaccinerar dig för att slippa få bältros igen. Har du återkommande bältros ber vi dig komma in för en individuell genomgång med våra sjuksköterskor och läkare för att utvärdera ett eventuellt tätare intervall.

Utforska mer

Sjukdomen KOL
KOL

Sjukdomen KOL

Att tänka på vid KOL  När man lever med KOL, är det viktigt att man tänker på att ta hand om sin hälsa på bästa

Kroniskt obstruktiv lungsjukdom
KOL

Kroniskt obstruktiv lungsjukdom

Kroniskt obstruktiv lungsjukdom (KOL) är en lungsjukdom som orsakas av skada på lungorna och är vanligtvis en följd av rökning, men kan också orsakas av