Välkommen till oss

Hälsoklustret startades 2021 med tanken om att erbjuda kvalitativa och personliga tjänster inom hälsovården med ett helheltsperspektiv. Där du som klient ska ha en trygg plats att vända dig till oavsett dina behov.

En god hälsa är en god investering i dig själv!

Vår prioritering grundar sig i att skapa mervärde och goda resultat hos alla människor, ohälsa påverkar direkt och indirekt. Ju fortare man fångar upp signaler desto mindre är risken för att påverkan blir långvarig och omfattande. 

Är du intresserad av att delta i en studie om KOL?

Ansökan gör du via knappen

Postcovid

Har covid-19 påverkat din hälsa?

Postcovid innebär att man har långvariga symtom efter en covid-19 infektion. Långt efter att själva infektionen är över. Man kan ha något eller flera olika symtom. Symtomen kan vara lätta eller svåra. Det är
olika för olika personer. Vanligaste symtomen är trötthet, andfåddhet och försämrat luktsinne.

Vaccinering

Vaccin är ett sorts läkemedel som skyddar dig mot vissa sjukdomar. Hälsoklustret har ett urval av vaccin för att förhindra dig att bli sjuk, sjävklart genomförda av professionell och trevlig personal i vår lokal på Sankt Eriksgatan 30

Körkortsintyg

Tung lastbil – Oavsett om om du behöver körkortstillstånd för C kort eller vill förlänga din högre behörighet så hjälper vi dig med läkarintyget.

Buss – Vill du börja köra buss? Eller vill du förlänga din högre behörighet? Lugn, vi hjälper dig med läkarintyget till Transportstyrelsen.

Taxi – Dags att ta taxiförarlegitimation? Då behöver du ett läkarintyg för körkort. Vi hjälper dig snabbt och smidigt på vår körkortsmottagning.

Kliniska studier

Goda och kvalitetssäkrade kliniska prövningar är helt avgörande för att kunna utveckla nya läkemedel. Vi på Hälsoklustret har med vår ihopräknade erfarenhet på ca 30 år en bra förutsättning för att dem kliniska prövningarna ska kunna genomföras med hög kvalitetskontroll. Som studiedeltagare är man med och bidrar till en större kunskap om sjukdomar eller behandlingar. Man är väl omhändertagen och man träffar både läkare och sköterska under hela studiens gång och vid frågor så kan du alltid vända dig till oss.

Hälsoundersökning

På Hälsoklustret hjälper vi dig att nå fram till ditt bästa jag innan insjuknande. Vi har kompetens inom psykisk ohälsa, krishantering, alkohol och drogpolicy, Covid-19 tester och vaccinationer samt specialistläkare.

Till oss är alla välkomna för en hälsoundersökning. Vi kan hjälpa till med de tidiga insatserna och förebygga ohälsa.

psykiatriska diagnoser

Vi på Hälsoklustret erbjuder en ”second opinion” gällande psykiatriska diagnoser. Har du fått en diagnos du inte tror är korrekt? Har du fått en diagnos i barndomen du inte längre tror stämmer? 
Oavsett diagnos är du välkommen att boka en tid hos en specialist i psykiatri för en diskussion kring vad just du behöver för hjälp.

Varför hälsoklustret?

Topp läge

Placerade på Sankt Eriksgatan 30 med goda kommunala förbindelser och en rymlig ljus och handikappanpassad lokal.

Digital process

En digital plattform där all information för dig som patient alltid finns tillgänglig online. Även med påminnelser och besöksscheman.

Lång erfarenhet

Den totala kliniska forskningserfarenheten är mer än 60 år. Det finns också kunskap om intern lagstiftning och läkemedelsövervakning.

Olika bakgrund

Vi på Hälsoklustret har olika bakgrund för att stödja dig på bästa sätt: Utredare, studiesjuksköterskor, farmaceuter & studiekoordinatorer och IT -experter.