Typ 2 Diabetes studie
Av läkemedelsbehandling

Om studien

Vi genomför en studie för att utvärdera en modern läkemedels-behandling mot typ 2-diabetes i jämförelse med den nuvarande standardbehandlingen.

Är du intresserad av att delta? Om du har typ 2-diabetes, som är nyligen upptäckt eller med varaktighet under 4 år, kontakta oss för mer information.

Studien innebär ett besök på kliniken (eller ett digitalt besök) för att påbörja deltagande. Därefter sker uppföljning i studien genom årlig telefonkontakt och information om komplikationer inhämtas från nationella sjukvårdsregister. Du fortsätter att gå till din ordinarie vårdgivare för din diabetes under hela studietiden.

Du är lämplig om du :

Namnlös design (17)

Varför skulle jag vilja vara med?

Studien leds av Institutionen för Medicinska
Vetenskaper vid Uppsala Universitet i samarbete med Akademiska
Sjukhuset. Studien är godkänd av Etikprövningsmyndigheten och Läkemedelsverket. Vid frågor kring studien är du välkommen att kontakta Hälsoklustret. E-post: info@halsoklustret.se Tel: +46703838493

Ansök om att delta i studien

Fyll i formuläret och klicka på skicka eller ring oss för mer information 

Om Hälsoklustret

Vår prioritering grundar sig i att skapa mervärde och goda resultat hos alla människor, ohälsa påverkar direkt och indirekt. Ju fortare man fångar upp signaler desto mindre är risken för att påverkan blir långvarig och omfattande. 

Vi är ett team med olika bakgrund för att stödja våra patienter på bästa sätt, vi har utredare, studiesjuksköterskor, farmaceuter & studiekoordinatorer och IT -experter. Vi på HK har lång erfarenhet från läkemedelsföretag och olika konsultverksamheter, vilket skapar en grundlig förståelse för krav och förväntningar för att utföra studier med hög kvalitet, från början till slut.

Med en lokal med toppenläge, lång erfarenhet inom branschen och kunnig personal finns vi här för att hjälpa just dig!