Kliniska studier

Kliniska studier och klinisk forskning görs för att ta fram nya säkra och effektiva behandlingar till sjuk och hälsovården. Vidare är det även en förutsättning att myndigheterna ska kunna godkänna behandlingarna. Den kliniska forskningen genom åren möjliggjort att läkemedel, olika behandlingsmetoder och medicinsktekniska produkter med mera, som vi idag tar som en självklarhet, har utvecklats.

Vid en klinisk prövning undersöks exempelvis olika effekter av ett läkemedel, kost, medicinteknisk utrustning. Forskningen kan också undersöka hur kroppen fungerar, beteendet hos människor eller vanor. Det finns kliniska studier som enbart undersöker friska personer men också studier som eftersöker vissa diagnoser.

På Hälsoklustret så bedriver vi även kliniska studier och är med och utvecklar processen. Att forska är en viktig del för framtidens hälsa, att ta fram nya mediciner, behandlingsmetoder och medicinskteknisk utrustning ger möjlighet till en bättre livskvalitet och livslängd.

Som studiedeltagare är man med och bidrar till en större kunskap om sjukdomar eller behandlingar. Man är väl omhändertagen och man träffar både läkare och sköterska under hela studiens gång och vid frågor så kan du alltid vända dig till oss. Vi på Hälsoklustret har med vår ihopräknade erfarenhet på ca 50 år en bra förutsättning för att dem kliniska prövningarna ska kunna genomföras med hög kvalitetskontroll.

Vägen till godkänt läkemedel

I normala fall tar det cirka tolv år att testa, utveckla och godkänna en medicin. Vidare måste alla läkemedel genomgå djurstudier innan det kan ges till försökspersoner. Därefter genomförs kliniska studier med frivilliga försökspersoner i fyra faser.

  • Fas 1-studier görs på ett fåtal friska frivilliga försökspersoner för att se om läkemedlet tolereras av människor och för att få en aning om lämplig dos. I denna grupp ingår oftast inte fertila kvinnor. 
  • Fas 2-studier görs på en liten grupp patienter för att ta reda på bland annat om läkemedlet har någon positiv effekt i behandlingen av en sjukdom och eventuella biverkningar eller andra risker. Försökspersonerna har ofta väldigt likartad sjukdom och får inte äta andra läkemedel.  
  • Fas 3-studier görs på större och lite mer varierade patientpopulationer. Under denna fas jämförs prövningsläkemedlen med nuvarande standardbehandling under en längre tid. Om det inte finns någon standardbehandling, testas läkemedlet mot placebo.  
  • Efter fas 3 kan läkemedelsföretaget ansöka om att deras preparat ska bli godkänt. När produkten är ute på marknaden fortsätter så kallade fas 4-studier, bland annat för att se till att inga allvarliga, oväntade biverkningar dyker upp.

 

Representerar du ett företag?

Kliniska studier

Vi söker aktivt nya studiedeltagare!

Använd formuläret för att registrera dig för framtida studier! 

Ny studiedeltagare
Jag godkänner att hälsoklustret lagrar min uppgifter för framtida studier

Hälsoklustret jobbar aktivt med Kliniska studier

Aktuella studier

Klinisk studie KOL - Astra Zeneca

Nyligen avslutade studier

Studie IBS (överkänslig tarm) och IBD (inflammatorisk tarmsjukdom)

Typ 2 Diabetes Studie Av Läkemedelsbehandling