Boka Bältrosvaccin Shingrix 2050 kr (Ord. Pris 2350 kr)

Information:

Det enda sättet att minska risken för bältros är att vaccinera sig. Hälsoklustret har ett urval av vaccin för att förhindra dig att bli sjuk, sjävklart genomförda av professionell och trevlig personal i vår lokal på Sankt Eriksgatan 30.

Boka din bältrosvaccination redan idag i kalendern nedan och betala på plats efter ditt besök!

Bra att veta:

 • Bara utbildad personal genomför vaccinationen
 • Åldersgräns från 50 år är ett krav
 • Vaccineringen sker i vår lokal på Sankt Eriksgatan 30, Kungsholmen, Stockholm
 • Tjänsten kan inte användas om du har malaria, HIV eller hepatit B/C.
 • Betalning sker alltid på plats i anknytning till vaccinationstillfället!
 • 2 doser behövs för ett fullgott skydd

Bältros-vaccin pris

Vad kostar det egentligen med bältros-vaccin?

Kostnaden för att vaccinera sig mot bältros kan variera beroende på var du befinner dig och vilket sjukvårdssystem som tillämpas. I Sverige, till exempel, kan kostnaden för bältrosvaccinet och vaccinationen skilja sig åt beroende på region, om vaccinationen täcks av regionens vaccinprogram eller om den måste betalas privat.

Bältrosvaccinet (Shingrix) är inte inkluderat i det allmänna vaccinationsprogrammet för vuxna i Sverige. Det innebär att de som vill vaccinera sig mot bältros ofta måste betala för både vaccinet och administrationskostnaden (kostnaden för själva vaccinationstillfället) ur egen ficka.

Marknadspris brukar ligga på 2100-2500 SEK per dos

Priset för vaccinet kan ligga på ungefär 2150-2500 SEK per dos, och två doser rekommenderas för fullständigt skydd. Administrationskostnaden kan variera mellan olika vårdgivare. För de som är över en viss ålder eller tillhör vissa riskgrupper kan det finnas subventioner eller ersättningar tillgängliga genom den offentliga sjukvården eller genom privata sjukförsäkringar. Det är värt att undersöka dessa möjligheter för att potentiellt minska kostnaden för vaccinationen.

Varför rekommenderas två doser?

1. Förstärkt immunrespons: Den första dosen “presenterar” virusets antigener för immunförsvaret, vilket initierar en immunrespons. Den andra dosen, som vanligtvis ges två till sex månader efter den första, fungerar som en “påminnelse” för immunsystemet. Detta hjälper till att förstärka och fördjupa immunförsvarets förmåga att känna igen och bekämpa viruset om personen senare skulle utsättas för det.

2. Långvarigt skydd: Forskning visar att två doser av vaccinet ger ett betydligt mer robust och långvarigt skydd jämfört med en enda dos. Detta är särskilt viktigt för äldre vuxna, vars immunförsvar naturligt avtar med åldern.

2. Effektivitet: Kliniska studier har visat att Shingrix är mer än 90% effektivt i att förhindra bältros och dess komplikationer hos äldre vuxna, även flera år efter vaccinationen. Denna höga effektivitetsnivå upprätthålls bäst genom att fullfölja hela vaccinationsprogrammet med två doser.

Vikten av att vaccinera sig mot bältros

Bältros kan vara en allvarlig sjukdom, särskilt för äldre vuxna och personer med nedsatt immunförsvar. Sjukdomen kännetecknas av ett smärtsamt hudutslag som ofta åtföljs av blåsor, och kan leda till komplikationer såsom postherpetisk neuralgi (PHN) – en långvarig nervsmärta på utslagsplatsen, som kan vara svår att behandla och påverka livskvaliteten avsevärt.

Utöver att förhindra själva bältrosutslaget och dess omedelbara symptom, kan vaccination även minska risken för PHN och andra långsiktiga komplikationer associerade med sjukdomen. Detta gör vaccinationen till ett viktigt verktyg för att bevara hälsan och förebygga smärta och lidande associerat med bältros.

Sammanfattningsvis är två doser av bältrosvaccinet viktiga för att uppnå det bästa skyddet mot sjukdomen och dess potentiellt allvarliga komplikationer. Att vaccinera sig mot bältros är ett effektivt sätt att minska risken för att utveckla sjukdomen och bidrar till en bättre livskvalitet för äldre vuxna.

Mer information

VAD ÄR BÄLTROS?

Bältros, eller herpes zoster, är ett smärtsamt hudutslag som orsakas av reaktivering av varicella zosterviruset (samma virus som orsakar vattkoppor)

Cirka 98% av befolkningen har haft vattkoppor redan innan tonåren och har då ett vilande virus i kroppen. Det kan närsomhelst reaktiveras och risken ökar i takt med den naturliga försämringen av immunsystemet som följer med naturligt åldrande.

RISKEN ATT FÅ BÄLTROS ÖKAR MED ÅLDERN

I allmänhet får man bältros bara en gång, även om man kan få sjukdomen flera gånger. Två tredjedelar av de som drabbas ar över 50 år. Bältros kan leda till långvariga komplikationer, t ex väldigt svåra nervsmärtor som kan finnas kvar i många år. I sällsynta fall kan man också få långvariga syn- eller hörselproblem. Risken för stroke är ökad det första året efter genomgången bältros.

Oavsett hur frisk du känner dig försämras immunsystemet i takt med naturligt åldrande. Det innebär att risken för bältros ökar, särskilt om du är över 50 år. I Sverige drabbas årligen 30 000 av bältros.

SYMTOM PÅ BÄLTROS

Bältros ger typiskt ett smärtsamt utslag med blåsor som bildar sårskorpor inom 7 till 10 dagar. Normalt läker huden inom 2 till 4 veckor. Över 96% av dem som får bältros får akut smärta och många beskriver smärtan som värkande, brännande, huggande eller stötliknande. 1 till 5 dagar innan utslaget uppstår kan man känna smärta, klåda, stickningar och domningar i området där utslaget sedan visar sig.

Utslaget formar vanligen ett bälte på antingen vänster eller höger kroppshalva, eller ibland ansiktet, längs en nervbana. Det kan utvecklas på armen, låret, huvudet – till och med på örat eller ögat. De vanligaste ställena är bröstet och buken. Bältros kan också ge symtom som feber, huvudvärk och en allmän sjukdomskänsla.

VILKA KOMPLIKATIONER KAN UPPSTÅ?

En del drabbas av komplikationer som kan leda till långvariga hälsoproblem. Den vanligaste komplikationen är postherpetisk neuralgi (PHN) med svår smärta det läkta området som kan kvarstå i månader eller till och med år. Andra komplikationer kan vara ärrbildning, syn relaterade komplikationer (om utslaget satt runt ögat) och partiell svag het/förlamning i områden som innerveras av de påverkade nerverna.

BEHANDLING

För att lindra smärtan vid bältros kan man använda smärtstillande eller antiinflammatoriska läkemedel. Vissa läkemedel mot depression eller epilepsi kan ibland fungera för nervsmärtan vid bältros. Antiviral behandling kan lindra och förkorta tiden för akuta symtom, den måste sättas in tidigt i sjukdomsförloppet (inom 72 timmar från första blåsan).

GÅR DET ATT FÖREBYGGA BÄLTROS?

Det enda sättet att minska risken för bältros är att vaccinera sig. 

 • Bara utbildad personal genomför vaccinationen 
 • Åldersgräns 50 år är ett krav
 • Vaccineringen sker i vår lokal på Sankt Eriksgatan 30
 • Endast tidsbokning möjlig 
 • Tjänsten kan inte användas om du har malaria, HIV eller hepatit B/C
 • Använd kalendern ovan för att boka en tid direkt på webben. Du får efter bokad tid ett bekräftelsemeddelande på din e-post. Vid avbokning kan du antingen kontakta oss genom telefon +46 70383 8493 eller per e-post: info@halsoklustret.se
 • Ja, dels att du behöver vara över 18 år gammal men också att du inte kan använda tjänsten om du har malaria, HIV, hepatit B eller hepatit C. Under rådande coronapandemi ber vi er också att avboka er tid vid sjukdomssymptom! 

Se våra andra vaccin