Bältrosvaccin (Shingrix)

VAD ÄR BÄLTROS?

Bältros, eller herpes zoster, är ett smärtsamt hudutslag som orsakas av reaktivering av varicella zosterviruset (samma virus som orsakar vattkoppor)

Cirka 98% av befolkningen har haft vattkoppor redan innan tonåren och har då ett vilande virus i kroppen. Det kan närsomhelst reaktiveras och risken ökar i takt med den naturliga försämringen av immunsystemet som följer med naturligt åldrande.

RISKEN ATT FÅ BÄLTROS ÖKAR MED ÅLDERN

I allmänhet får man bältros bara en gång, även om man kan få sjukdomen flera gånger. Två tredjedelar av de som drabbas ar över 50 år. Bältros kan leda till långvariga komplikationer, t ex väldigt svåra nervsmärtor som kan finnas kvar i många år. I sällsynta fall kan man också få långvariga syn- eller hörselproblem. Risken för stroke är ökad det första året efter genomgången bältros.

Oavsett hur frisk du känner dig försämras immunsystemet i takt med naturligt åldrande. Det innebär att risken för bältros ökar, särskilt om du är över 50 år. I Sverige drabbas årligen 30 000 av bältros.

SYMTOM PÅ BÄLTROS

Bältros ger typiskt ett smärtsamt utslag med blåsor som bildar sårskorpor inom 7 till 10 dagar. Normalt läker huden inom 2 till 4 veckor. Över 96% av dem som får bältros får akut smärta och många beskriver smärtan som värkande, brännande, huggande eller stötliknande. 1 till 5 dagar innan utslaget uppstår kan man känna smärta, klåda, stickningar och domningar i området där utslaget sedan visar sig.

Utslaget formar vanligen ett bälte på antingen vänster eller höger kroppshalva, eller ibland ansiktet, längs en nervbana. Det kan utvecklas på armen, låret, huvudet – till och med på örat eller ögat. De vanligaste ställena är bröstet och buken. Bältros kan också ge symtom som feber, huvudvärk och en allmän sjukdomskänsla.

VILKA KOMPLIKATIONER KAN UPPSTÅ?

En del drabbas av komplikationer som kan leda till långvariga hälsoproblem. Den vanligaste komplikationen är postherpetisk neuralgi (PHN) med svår smärta det läkta området som kan kvarstå i månader eller till och med år. Andra komplikationer kan vara ärrbildning, syn relaterade komplikationer (om utslaget satt runt ögat) och partiell svag het/förlamning i områden som innerveras av de påverkade nerverna.

BEHANDLING

För att lindra smärtan vid bältros kan man använda smärtstillande eller antiinflammatoriska läkemedel. Vissa läkemedel mot depression eller epilepsi kan ibland fungera för nervsmärtan vid bältros. Antiviral behandling kan lindra och förkorta tiden för akuta symtom, den måste sättas in tidigt i sjukdomsförloppet (inom 72 timmar från första blåsan).

GÅR DET ATT FÖREBYGGA BÄLTROS?

Det enda sättet att minska risken för bältros är att vaccinera sig. Hos oss får du ditt vaccin i två doser vilket ger en tre gånger så stor ökning av cellulärt immunförsvar jämfört med en dos.

Utforska mer

Järn/Ferritintest

Järn behövs för att kroppen ska kunna tillverka hemoglobin (Hb), det protein som fångar upp syre fråninandningsluften och transporterar syret runt i kroppen. Om kroppen

Glutentest

Gluten är ett protein som finns i vete, råg och korn. Celiaki innebär att du inte tål proteinet gluten – att immunförsvaret reagerar mot det.