Blodgruppstest

Blodet innehåller röda blodkroppar. Dessa kan delas in i olika blodgrupper. Vid en blodtransfusion är det viktigt att blodgivarens blodgrupp stämmer överens med blodgruppen hos den person som tar emot blod. Blodgrupperna delas upp i A, B, AB, 0 (AB0-systemet). För alla blodgrupper anges också om man är Rh-positiv (+) eller Rh-negativ (-) (Rh-systemet), dvs. om man har eller inte har den s.k. Rh/D-faktorn.

Vad mäter blodgruppstester?

Det som skiljer de olika blodgrupperna åt är små proteiner som kallas antigener. Antigenerna sitter på de röda blodkropparnas yta. Du som har blodgrupp A har A-antigen på blodkropparnas yta osv. Blodgruppstester bestämmer vilken blodgrupp du har genom detektion av dessa antigener.

Vem bör ta ett blodgruppstest?

Att känna till sin blodgrupp kan vara viktigt om man någon gång skulle behöva en blodtransfusion, inte minst om man befinner sig utomlands där rutiner kring testning kan skilja sig från rutinerna inom svensk sjukvård. Vilka blodgrupper som är kompatibla med varandra går att läsa mer om på 1177.

Utforska mer

Järn/Ferritintest

Järn behövs för att kroppen ska kunna tillverka hemoglobin (Hb), det protein som fångar upp syre fråninandningsluften och transporterar syret runt i kroppen. Om kroppen

Glutentest

Gluten är ett protein som finns i vete, råg och korn. Celiaki innebär att du inte tål proteinet gluten – att immunförsvaret reagerar mot det.