Blodgruppstest

Blodet innehåller röda blodkroppar. Dessa kan delas in i olika blodgrupper. Vid en blodtransfusion är det viktigt att blodgivarens blodgrupp stämmer överens med blodgruppen hos den person som tar emot blod. Blodgrupperna delas upp i A, B, AB, 0 (AB0-systemet). För alla blodgrupper anges också om man är Rh-positiv (+) eller Rh-negativ (-) (Rh-systemet), dvs. om man har eller inte har den s.k. Rh/D-faktorn.

Vad mäter blodgruppstester?

Det som skiljer de olika blodgrupperna åt är små proteiner som kallas antigener. Antigenerna sitter på de röda blodkropparnas yta. Du som har blodgrupp A har A-antigen på blodkropparnas yta osv. Blodgruppstester bestämmer vilken blodgrupp du har genom detektion av dessa antigener.

Vem bör ta ett blodgruppstest?

Att känna till sin blodgrupp kan vara viktigt om man någon gång skulle behöva en blodtransfusion, inte minst om man befinner sig utomlands där rutiner kring testning kan skilja sig från rutinerna inom svensk sjukvård. Vilka blodgrupper som är kompatibla med varandra går att läsa mer om på 1177.

Utforska mer

Sjukdomen KOL
KOL

Sjukdomen KOL

Att tänka på vid KOL  När man lever med KOL, är det viktigt att man tänker på att ta hand om sin hälsa på bästa

Kroniskt obstruktiv lungsjukdom
KOL

Kroniskt obstruktiv lungsjukdom

Kroniskt obstruktiv lungsjukdom (KOL) är en lungsjukdom som orsakas av skada på lungorna och är vanligtvis en följd av rökning, men kan också orsakas av