Difteri, Stelkramp och Kikhosta vaccin

Vaccin mot difteri, stelkramp och kikhosta ingår i det allmänna vaccinationsprogrammet för barn. För att du som vuxen ska ha ett fullgott skydd så skall påfyllnadsvaccinering ske vart tjugonde år. Difteri, stelkramp och kikhosta orsakas av olika bakterier som kan leda till allvarliga komplikationer och livshotande tillstånd. Vaccinationen rekommenderas för ungdomar och vuxna som ej tagit del av vaccinationen tidigare och som inte fått en påfyllnadsdos.

Med anledning av Covid-19 vaccinering:

Du skall inte ta något vaccin 1 vecka före och 1 vecka efter din Covid-19 vaccinering.

Utforska mer

Sjukdomen KOL
KOL

Sjukdomen KOL

Att tänka på vid KOL  När man lever med KOL, är det viktigt att man tänker på att ta hand om sin hälsa på bästa

Kroniskt obstruktiv lungsjukdom
KOL

Kroniskt obstruktiv lungsjukdom

Kroniskt obstruktiv lungsjukdom (KOL) är en lungsjukdom som orsakas av skada på lungorna och är vanligtvis en följd av rökning, men kan också orsakas av