Difteri, Stelkramp och Kikhosta vaccin

Vaccin mot difteri, stelkramp och kikhosta ingår i det allmänna vaccinationsprogrammet för barn. För att du som vuxen ska ha ett fullgott skydd så skall påfyllnadsvaccinering ske vart tjugonde år. Difteri, stelkramp och kikhosta orsakas av olika bakterier som kan leda till allvarliga komplikationer och livshotande tillstånd. Vaccinationen rekommenderas för ungdomar och vuxna som ej tagit del av vaccinationen tidigare och som inte fått en påfyllnadsdos.

Med anledning av Covid-19 vaccinering:

Du skall inte ta något vaccin 1 vecka före och 1 vecka efter din Covid-19 vaccinering.

Utforska mer

Järn/Ferritintest

Järn behövs för att kroppen ska kunna tillverka hemoglobin (Hb), det protein som fångar upp syre fråninandningsluften och transporterar syret runt i kroppen. Om kroppen

Glutentest

Gluten är ett protein som finns i vete, råg och korn. Celiaki innebär att du inte tål proteinet gluten – att immunförsvaret reagerar mot det.