Glutentest

Gluten är ett protein som finns i vete, råg och korn. Celiaki innebär att du inte tål proteinet gluten – att immunförsvaret reagerar mot det. Gluten gör att tunntarmen blir inflammerad och inte kan ta upp näring som den ska. Celiaki skall inte förväxlas med allergi, t.ex. veteallergi, där symtomen kan vara allvarliga, men där överkänsligheten också kan försvinna till följd av toleransutveckling

Vad mäter glutenintoleranstester?

Glutenintoleranstester analyserar Transglutaminas IgA som är en antikropp som reagerar mot gluten. Har en person ätit glutenfri kost under längre tid blir translutaminas IgA omätbart i blodet. Därför rekommenderas ett dagligt glutenintag minst 2-3 veckor före provtagning

Vem bör testa sig?

Personer som upplever symptom som magsmärtor, diarré, trötthet och nedstämdhet och därav misstänker att de lider av glutenintolerans

Utforska mer

Järn/Ferritintest

Järn behövs för att kroppen ska kunna tillverka hemoglobin (Hb), det protein som fångar upp syre fråninandningsluften och transporterar syret runt i kroppen. Om kroppen

Glutentest

Gluten är ett protein som finns i vete, råg och korn. Celiaki innebär att du inte tål proteinet gluten – att immunförsvaret reagerar mot det.