Influensa vaccin

Viruset som orsakar influensa är ett mycket smittsamt virus som sprids genom luften. Framförallt ifall någon är sjuk och hostar/nyser. Man kan på ett mycket enkelt sätt skydda sig mot detta genom en vaccinering.

Det är flera persongrupper som rekommenderas att vaccinera sig, Tex. ifall du är äldre än 65, gravid efter vecka 16 eller har diabetes, vidare finns det starka rekommendationer till grupper som har nedsatt immunförsvar eller på något annat sätt riskerar att bli allvarligt sjuk. Därför är det också viktigt för personer som har nära kontakt till en riskgrupp att vaccinera sig.

Vaccineringen sker årsvis då det oftast är nya säsongsvirus varje år.

Med anledning av Covid-19 vaccinering:

Du skall inte ta något vaccin 1 vecka före och 1 vecka efter din Covid-19 vaccinering.

Utforska mer

Sjukdomen KOL
KOL

Sjukdomen KOL

Att tänka på vid KOL  När man lever med KOL, är det viktigt att man tänker på att ta hand om sin hälsa på bästa

Kroniskt obstruktiv lungsjukdom
KOL

Kroniskt obstruktiv lungsjukdom

Kroniskt obstruktiv lungsjukdom (KOL) är en lungsjukdom som orsakas av skada på lungorna och är vanligtvis en följd av rökning, men kan också orsakas av