Influensa vaccin

Viruset som orsakar influensa är ett mycket smittsamt virus som sprids genom luften. Framförallt ifall någon är sjuk och hostar/nyser. Man kan på ett mycket enkelt sätt skydda sig mot detta genom en vaccinering.

Det är flera persongrupper som rekommenderas att vaccinera sig, Tex. ifall du är äldre än 65, gravid efter vecka 16 eller har diabetes, vidare finns det starka rekommendationer till grupper som har nedsatt immunförsvar eller på något annat sätt riskerar att bli allvarligt sjuk. Därför är det också viktigt för personer som har nära kontakt till en riskgrupp att vaccinera sig.

Vaccineringen sker årsvis då det oftast är nya säsongsvirus varje år.

Med anledning av Covid-19 vaccinering:

Du skall inte ta något vaccin 1 vecka före och 1 vecka efter din Covid-19 vaccinering.

Utforska mer

Järn/Ferritintest

Järn behövs för att kroppen ska kunna tillverka hemoglobin (Hb), det protein som fångar upp syre fråninandningsluften och transporterar syret runt i kroppen. Om kroppen

Glutentest

Gluten är ett protein som finns i vete, råg och korn. Celiaki innebär att du inte tål proteinet gluten – att immunförsvaret reagerar mot det.