Lipidtest

Lipider är samlingsnamnet för en stor grupp ämnen bestående av fetter och fettliknande ämnen. Blodfetterna fyller en viktig funktion i kroppen men för höga fetthalter kan leda till ökad risk för olika hjärt-kärlsjukdomar. De fetter som läkare brukar bedöma är kolesterol och triglycerider. Det finns två typer av kolesterol, det ”bra” kolesterolet HDL (High Density Lipoprotein) och det ”dåliga” kolesterolet LDL (Low Density Lipoprotein).

Vad mäter lipidtester?

Utbudet kan delas upp i kvantitativa tester: tester som mäter de exakta värdena på det totala kolesterolet, LDL- och HDL-kolesterolet samt triglycerider – och kvalitativa tester: tester som ger utslag på vissa tröskelnivåer

Vem bör ta ett lipidtest?

I Sverige rekommenderar 1177 att man bör få halterna av blodfetter kontrollerade om man har hjärt-kärlsjukdomar, diabetes, anlag för hjärt-kärlsjukdomar eller om man röker, är överviktig eller dricker mycket alkohol

Utforska mer

Järn/Ferritintest

Järn behövs för att kroppen ska kunna tillverka hemoglobin (Hb), det protein som fångar upp syre fråninandningsluften och transporterar syret runt i kroppen. Om kroppen

Glutentest

Gluten är ett protein som finns i vete, råg och korn. Celiaki innebär att du inte tål proteinet gluten – att immunförsvaret reagerar mot det.