Meningokocker

Meningokocker kan orsaka hjärninflammation genom en grupp bakterier. Alla åldersgrupper kan drabbas och symptomen liknar influensa. Som tur är Meningokocker inte allt för vanligt men sjukdomen men konsekvenserna kan vara desto allvarliga med ett snabbt förlopp och dödlig utgång. Vaccineringen rekommenderas till dig som redan har ett sjukdomstillstånd där en det finns en ökad risk att insjukna i invasiv meningokockinfektion eller ifall du ska resa till ett land som redan har en pågående smittspridning.

Vaccinet ges vid ett tillfälle och sedan efter ca 3-5 års intervaller ges ytterligare doser beroende på vilken åldersgrupp du tillhör.

Med anledning av Covid-19 vaccinering:

Du skall inte ta något vaccin 1 vecka före och 1 vecka efter din Covid-19 vaccinering.

Utforska mer

Sjukdomen KOL
KOL

Sjukdomen KOL

Att tänka på vid KOL  När man lever med KOL, är det viktigt att man tänker på att ta hand om sin hälsa på bästa

Kroniskt obstruktiv lungsjukdom
KOL

Kroniskt obstruktiv lungsjukdom

Kroniskt obstruktiv lungsjukdom (KOL) är en lungsjukdom som orsakas av skada på lungorna och är vanligtvis en följd av rökning, men kan också orsakas av