TBE vaccination

I Stockholm så rapporteras det flest TBE-fall i hela Sverige (2019). Nästintill alla landsting är drabbade. Ta inga risker utan ta del av vårt vaccinationsschema som håller dig vaccinerad en längre tid.

Vaccinationsschemat brukar vara upplagt på följande sätt:

  • Du får två doser med 1-3 månaders mellanrum.
  • Tredje dosen tas inom 5 månader men för bäst resultat inom samma fästingsäsong.
  • Fjärde dosen tas 3 år efter tredje dosen.
  • Sedan tar man en dos vart femte år för att bibehålla skyddet.

Med anledning av Covid-19 vaccinering:

Du skall inte ta något vaccin 1 vecka före och 1 vecka efter din Covid-19 vaccinering.

Andra punkter:

  • Allergisk mot ägg?
  • Då skall du konsultera med vår läkare innan vaccinering mot TBE eftersom det kan finnas spår av detta i vaccinet. Dock så brukar det gå bra att vaccinera sig mot TBE ifall du tål att äta mat som innehåller ägg.
  • Gravid/ammar?
  • Rekommendationen idag är att du endast skall vaccinera dig ifall det är ytterst angeläget om att få skydd mot TBE. Rådgör med vår läkare ifall du känner dig osäker.
  • Lider du av reumatism?
  • Konsultera då med vår läkare innan vaccinering.

Utforska mer

Sjukdomen KOL
KOL

Sjukdomen KOL

Att tänka på vid KOL  När man lever med KOL, är det viktigt att man tänker på att ta hand om sin hälsa på bästa

Kroniskt obstruktiv lungsjukdom
KOL

Kroniskt obstruktiv lungsjukdom

Kroniskt obstruktiv lungsjukdom (KOL) är en lungsjukdom som orsakas av skada på lungorna och är vanligtvis en följd av rökning, men kan också orsakas av