Vattkoppor vaccin

En lätt måttlig feber och värk i kroppen som sedan övergår till kliande och blåsfomiga utslag är kända symtom på vattkoppor. Efter infektionen så finns viruset kvar i kroppen och kan vid en “reaktivering” övergå till att man får bältros.

Vaccineringen riktar sig i första han till personer med särskilda medicinska tillstånd. Barn med underliggande sjukdomar som gör immunförsvaret nedsatt bör vaccinera sig och därmed även syskon/nära kamrater. Vaccinet kan ges till barn från 9 mån och även vuxna. För att säkerhetsställa skyddet så rekommenderas 2 doser med minst 4 veckors mellanrum. Konsultera med vår vaccinationssjuksköterska vid första tillfället för att boka in den andra dosen inom önskvärd tidsram.

Med anledning av Covid-19 vaccinering:

Du skall inte ta något vaccin 1 vecka före och 1 vecka efter din Covid-19 vaccinering.

Utforska mer

Sjukdomen KOL
KOL

Sjukdomen KOL

Att tänka på vid KOL  När man lever med KOL, är det viktigt att man tänker på att ta hand om sin hälsa på bästa

Kroniskt obstruktiv lungsjukdom
KOL

Kroniskt obstruktiv lungsjukdom

Kroniskt obstruktiv lungsjukdom (KOL) är en lungsjukdom som orsakas av skada på lungorna och är vanligtvis en följd av rökning, men kan också orsakas av