Vattkoppor vaccin

En lätt måttlig feber och värk i kroppen som sedan övergår till kliande och blåsfomiga utslag är kända symtom på vattkoppor. Efter infektionen så finns viruset kvar i kroppen och kan vid en “reaktivering” övergå till att man får bältros.

Vaccineringen riktar sig i första han till personer med särskilda medicinska tillstånd. Barn med underliggande sjukdomar som gör immunförsvaret nedsatt bör vaccinera sig och därmed även syskon/nära kamrater. Vaccinet kan ges till barn från 9 mån och även vuxna. För att säkerhetsställa skyddet så rekommenderas 2 doser med minst 4 veckors mellanrum. Konsultera med vår vaccinationssjuksköterska vid första tillfället för att boka in den andra dosen inom önskvärd tidsram.

Med anledning av Covid-19 vaccinering:

Du skall inte ta något vaccin 1 vecka före och 1 vecka efter din Covid-19 vaccinering.

Utforska mer

Järn/Ferritintest

Järn behövs för att kroppen ska kunna tillverka hemoglobin (Hb), det protein som fångar upp syre fråninandningsluften och transporterar syret runt i kroppen. Om kroppen

Glutentest

Gluten är ett protein som finns i vete, råg och korn. Celiaki innebär att du inte tål proteinet gluten – att immunförsvaret reagerar mot det.