Glukos (HbA1c) test

Glukos (blodsocker) är den primära energikällan för kroppens celler och den enda energikällan för hjärnan och nervsystemet. En relativt konstant nivå av glukos måste finnas i blodet för att kroppen ska fungera. Kroppens användning av glukos är beroende av insulin, ett hormon som produceras av bukspottkörteln. Hormonet insulin transporterar glukos till kroppens celler och styr levern att lagra överskottsenergi.

Vad mäter glukostester?

Ett glukostest är ett blodprov som mäter mängden glukos i blodomloppet. Akuta förändringar i kroppens blodsockernivåer, antingen hög (hyperglykemi) eller låg (hypoglykemi), kan leda till livshotande komplikationer. Det finns två markörer som mäter blodsockernivån: fasteglukos (nuvärde) och HbA1c (genomsnittsblodsocker)

Vem bör ta ett glukostest?

Personer som misstänker att de har högt blodsocker kan med fördel göra ett glukostest. Tecken på för högt blodsocker inkluderar: Ökad törst, ökad urinering, ökad aptit, trötthet, suddig syn, svårläkta infektioner.

Utforska mer

Järn/Ferritintest

Järn behövs för att kroppen ska kunna tillverka hemoglobin (Hb), det protein som fångar upp syre fråninandningsluften och transporterar syret runt i kroppen. Om kroppen

Glutentest

Gluten är ett protein som finns i vete, råg och korn. Celiaki innebär att du inte tål proteinet gluten – att immunförsvaret reagerar mot det.