Hemoglobintest

Hemoglobin (Hb) brukar också kallas för blodvärdet. Hemoglobin finns inuti de röda blodkropparna (erytrocyterna) och är det protein som binder syrgasmolekyler från inandningsluften i lungorna så att de röda blodkropparna kan transportera ut syret till kroppens alla delar. Hemoglobin bidrar också till att de röda blodkropparna bibehåller sin rätta form så att de kan flyta så bra som möjligt genom blodkärlen

Vad mäter ett hemoglobintest?

Ett hemoglobintest mäter mängden hemoglobin i kroppen. Ett lågt hemoglobinvärde kallas för blodbrist, Anemi på medicinskt språk. Blodbrist kan uppkomma vid många olika tillstånd – järnbrist är den vanligaste orsaken. Ett högt Hb-värde (Erytrocytos) kan beskrivas som en kroppslig anpassning till syrebrist. Kroppen kompenserar genom att öka på produktionen av röda blodkroppar – något som gör blodet mer trögflytande

Vem bör ta ett hemoglobintest?

Personer som upplever symtom såsom trötthet, muskelsvaghet, yrhet, blodtrycksfall, huvudvärk, hjärtklappning,
andfåddhet

Utforska mer

Sjukdomen KOL
KOL

Sjukdomen KOL

Att tänka på vid KOL  När man lever med KOL, är det viktigt att man tänker på att ta hand om sin hälsa på bästa

Kroniskt obstruktiv lungsjukdom
KOL

Kroniskt obstruktiv lungsjukdom

Kroniskt obstruktiv lungsjukdom (KOL) är en lungsjukdom som orsakas av skada på lungorna och är vanligtvis en följd av rökning, men kan också orsakas av