Järn/Ferritintest

Järn behövs för att kroppen ska kunna tillverka hemoglobin (Hb), det protein som fångar upp syre från
inandningsluften och transporterar syret runt i kroppen. Om kroppen har slut på de järnreserver som lagras i levern/mjälten och därmed inte kan tillverka tillräckligt med Hb, faller blodvärdet. Detta kallas för järnbristanemi (blodbrist) eller lågt blodvärde på grund av järnbrist

Vad mäter ferritintestet?

Ferritintestet mäter nivån av proteinet ferritin i blodet. Då majoriteten av det järn som lagras i kroppen är bundet till ferritin brukar ferritinnivåerna anses vara proportionerliga mot kroppens järnnivåer. Ett lågt ferritin bevisar oftast att järnbrist föreligger. Dock ej alltid, då ferritin ökar vid bl.a. inflammation.

Vem bör ta ett ferritintest?

Järnbrist är den vanligaste mineralbristen och drabbar främst kvinnor. Förekomsten av järnbrist­anemi skattas till 30 procent hos icke-gravida kvinnor i världen och ungefär 40 procent hos gravida

Utforska mer

Sjukdomen KOL
KOL

Sjukdomen KOL

Att tänka på vid KOL  När man lever med KOL, är det viktigt att man tänker på att ta hand om sin hälsa på bästa

Kroniskt obstruktiv lungsjukdom
KOL

Kroniskt obstruktiv lungsjukdom

Kroniskt obstruktiv lungsjukdom (KOL) är en lungsjukdom som orsakas av skada på lungorna och är vanligtvis en följd av rökning, men kan också orsakas av