KOL

Sjukdomen KOL

Sjukdomen KOL

Att tänka på vid KOL  När man lever med KOL, är det viktigt att man tänker på att ta hand om sin hälsa på bästa sätt för att minska symtomen. Här är några saker som man bör tänka på när man har KOL.  Undvik rökning och andra luftföroreningar Att utsätta sig för rökning och andra […]

Sjukdomen KOL Läs mer »

KOL sjukdom

KOL – Sjukdom

KOL, som står för Kronisk Obstruktiv Lungsjukdom, är en kronisk sjukdom som påverkar andningsorganen. KOL är en av de vanligaste lungsjukdomarna i världen och drabbar framförallt äldre personer. Sjukdomen orsakas av olika faktorer, främst rökning, men kan också uppstå av luftföroreningar, kemikalier och genetiska faktorer. Sjukdomen kännetecknas av en gradvis försämring av lungfunktionen, vilket leder

KOL – Sjukdom Läs mer »