halsoklustret.se

Sjukdomen KOL

Sjukdomen KOL

Att tänka på vid KOL  När man lever med KOL, är det viktigt att man tänker på att ta hand om sin hälsa på bästa sätt för att minska symtomen. Här är några saker som man bör tänka på när man har KOL.  Undvik rökning och andra luftföroreningar Att utsätta sig för rökning och andra […]

Sjukdomen KOL Läs mer »

KOL sjukdom

KOL – Sjukdom

KOL, som står för Kronisk Obstruktiv Lungsjukdom, är en kronisk sjukdom som påverkar andningsorganen. KOL är en av de vanligaste lungsjukdomarna i världen och drabbar framförallt äldre personer. Sjukdomen orsakas av olika faktorer, främst rökning, men kan också uppstå av luftföroreningar, kemikalier och genetiska faktorer. Sjukdomen kännetecknas av en gradvis försämring av lungfunktionen, vilket leder

KOL – Sjukdom Läs mer »

Järn/Ferritintest

Järn behövs för att kroppen ska kunna tillverka hemoglobin (Hb), det protein som fångar upp syre fråninandningsluften och transporterar syret runt i kroppen. Om kroppen har slut på de järnreserver som lagras i levern/mjälten och därmed inte kan tillverka tillräckligt med Hb, faller blodvärdet. Detta kallas för järnbristanemi (blodbrist) eller lågt blodvärde på grund av

Järn/Ferritintest Läs mer »

Glutentest

Gluten är ett protein som finns i vete, råg och korn. Celiaki innebär att du inte tål proteinet gluten – att immunförsvaret reagerar mot det. Gluten gör att tunntarmen blir inflammerad och inte kan ta upp näring som den ska. Celiaki skall inte förväxlas med allergi, t.ex. veteallergi, där symtomen kan vara allvarliga, men där

Glutentest Läs mer »

Hemoglobintest

Hemoglobin (Hb) brukar också kallas för blodvärdet. Hemoglobin finns inuti de röda blodkropparna (erytrocyterna) och är det protein som binder syrgasmolekyler från inandningsluften i lungorna så att de röda blodkropparna kan transportera ut syret till kroppens alla delar. Hemoglobin bidrar också till att de röda blodkropparna bibehåller sin rätta form så att de kan flyta

Hemoglobintest Läs mer »

Difteri, Stelkramp och Kikhosta vaccin

Vaccin mot difteri, stelkramp och kikhosta ingår i det allmänna vaccinationsprogrammet för barn. För att du som vuxen ska ha ett fullgott skydd så skall påfyllnadsvaccinering ske vart tjugonde år. Difteri, stelkramp och kikhosta orsakas av olika bakterier som kan leda till allvarliga komplikationer och livshotande tillstånd. Vaccinationen rekommenderas för ungdomar och vuxna som ej

Difteri, Stelkramp och Kikhosta vaccin Läs mer »

TBE vaccination

I Stockholm så rapporteras det flest TBE-fall i hela Sverige (2019). Nästintill alla landsting är drabbade. Ta inga risker utan ta del av vårt vaccinationsschema som håller dig vaccinerad en längre tid. Vaccinationsschemat brukar vara upplagt på följande sätt: Med anledning av Covid-19 vaccinering: Du skall inte ta något vaccin 1 vecka före och 1

TBE vaccination Läs mer »

Bältros vaccin pris

Hepatit B vaccin (Twinrix)

Viruset som orsakar hepatit B angriper levern och kan medföra kroniska sjukdomar. En del av personerna som smittas (särskilt småbarn) får en kronisk sjukdom som många gånger ökar risken för skumplever (cirros) samt levercancer. Med vaccineringen kan du få ett fullgott skydd på ett enkelt sätt. Vaccinationsschemat brukar vara upplagt på följande sätt: Första vaccineringen

Hepatit B vaccin (Twinrix) Läs mer »