halsoklustret.se

Stelkramp vaccin

Stelkramp orsakas av en sporbildande bakterie (Clostridium tetani). Bakterien återfinns många gånger i djurs tarmar och därmed förekommer den också i jorden. Mindre sår kan även medföra smitta ifall man kommer i kontakt med bakterien. Stelkramp ingår i det nationella vaccineringsprogrammet för barn och ungdomar men för dig som vuxen rekommenderas en påfyllnadsdos vart tjugonde […]

Stelkramp vaccin Läs mer »

Bältrosvaccin

Meningokocker

Meningokocker kan orsaka hjärninflammation genom en grupp bakterier. Alla åldersgrupper kan drabbas och symptomen liknar influensa. Som tur är Meningokocker inte allt för vanligt men sjukdomen men konsekvenserna kan vara desto allvarliga med ett snabbt förlopp och dödlig utgång. Vaccineringen rekommenderas till dig som redan har ett sjukdomstillstånd där en det finns en ökad risk

Meningokocker Läs mer »

Vattkoppor vaccin

En lätt måttlig feber och värk i kroppen som sedan övergår till kliande och blåsfomiga utslag är kända symtom på vattkoppor. Efter infektionen så finns viruset kvar i kroppen och kan vid en “reaktivering” övergå till att man får bältros. Vaccineringen riktar sig i första han till personer med särskilda medicinska tillstånd. Barn med underliggande

Vattkoppor vaccin Läs mer »

Blodgruppstest

Blodet innehåller röda blodkroppar. Dessa kan delas in i olika blodgrupper. Vid en blodtransfusion är det viktigt att blodgivarens blodgrupp stämmer överens med blodgruppen hos den person som tar emot blod. Blodgrupperna delas upp i A, B, AB, 0 (AB0-systemet). För alla blodgrupper anges också om man är Rh-positiv (+) eller Rh-negativ (-) (Rh-systemet), dvs.

Blodgruppstest Läs mer »

D-vitamin test

Steroidhormonet D-vitamin är en viktig beståndsdel i kroppens ämnesomsättning och brist på vitaminet har en roll i många sjukdomar. Vid D-vitaminbrist kan risken för bland annat infektionssjukdomar, multipelskleros, diabetes, hjärtsjukdom, rakit och benskörhet (osteoporos) öka. D-vitamin bildas när kroppen utsätts för UVB-strålning, dvs. när vi vistas ute i solen. Vad mäter D-vitamin tester? Ett D-vitamintest

D-vitamin test Läs mer »

Glukos (HbA1c) test

Glukos (blodsocker) är den primära energikällan för kroppens celler och den enda energikällan för hjärnan och nervsystemet. En relativt konstant nivå av glukos måste finnas i blodet för att kroppen ska fungera. Kroppens användning av glukos är beroende av insulin, ett hormon som produceras av bukspottkörteln. Hormonet insulin transporterar glukos till kroppens celler och styr

Glukos (HbA1c) test Läs mer »

Lipidtest

Lipider är samlingsnamnet för en stor grupp ämnen bestående av fetter och fettliknande ämnen. Blodfetterna fyller en viktig funktion i kroppen men för höga fetthalter kan leda till ökad risk för olika hjärt-kärlsjukdomar. De fetter som läkare brukar bedöma är kolesterol och triglycerider. Det finns två typer av kolesterol, det ”bra” kolesterolet HDL (High Density

Lipidtest Läs mer »