Vaccin

Difteri, Stelkramp och Kikhosta vaccin

Vaccin mot difteri, stelkramp och kikhosta ingår i det allmänna vaccinationsprogrammet för barn. För att du som vuxen ska ha ett fullgott skydd så skall påfyllnadsvaccinering ske vart tjugonde år. Difteri, stelkramp och kikhosta orsakas av olika bakterier som kan leda till allvarliga komplikationer och livshotande tillstånd. Vaccinationen rekommenderas för ungdomar och vuxna som ej […]

Difteri, Stelkramp och Kikhosta vaccin Läs mer »

TBE vaccination

I Stockholm så rapporteras det flest TBE-fall i hela Sverige (2019). Nästintill alla landsting är drabbade. Ta inga risker utan ta del av vårt vaccinationsschema som håller dig vaccinerad en längre tid. Vaccinationsschemat brukar vara upplagt på följande sätt: Med anledning av Covid-19 vaccinering: Du skall inte ta något vaccin 1 vecka före och 1

TBE vaccination Läs mer »

Hepatit B vaccin

Hepatit B vaccin (Twinrix)

Viruset som orsakar hepatit B angriper levern och kan medföra kroniska sjukdomar. En del av personerna som smittas (särskilt småbarn) får en kronisk sjukdom som många gånger ökar risken för skumplever (cirros) samt levercancer. Med vaccineringen kan du få ett fullgott skydd på ett enkelt sätt. Vaccinationsschemat brukar vara upplagt på följande sätt: Första vaccineringen

Hepatit B vaccin (Twinrix) Läs mer »

Stelkramp vaccin

Stelkramp orsakas av en sporbildande bakterie (Clostridium tetani). Bakterien återfinns många gånger i djurs tarmar och därmed förekommer den också i jorden. Mindre sår kan även medföra smitta ifall man kommer i kontakt med bakterien. Stelkramp ingår i det nationella vaccineringsprogrammet för barn och ungdomar men för dig som vuxen rekommenderas en påfyllnadsdos vart tjugonde

Stelkramp vaccin Läs mer »

Bältrosvaccin

Meningokocker

Meningokocker kan orsaka hjärninflammation genom en grupp bakterier. Alla åldersgrupper kan drabbas och symptomen liknar influensa. Som tur är Meningokocker inte allt för vanligt men sjukdomen men konsekvenserna kan vara desto allvarliga med ett snabbt förlopp och dödlig utgång. Vaccineringen rekommenderas till dig som redan har ett sjukdomstillstånd där en det finns en ökad risk

Meningokocker Läs mer »

Vattkoppor vaccin

En lätt måttlig feber och värk i kroppen som sedan övergår till kliande och blåsfomiga utslag är kända symtom på vattkoppor. Efter infektionen så finns viruset kvar i kroppen och kan vid en “reaktivering” övergå till att man får bältros. Vaccineringen riktar sig i första han till personer med särskilda medicinska tillstånd. Barn med underliggande

Vattkoppor vaccin Läs mer »